header-object

 Duale trajecten

Voor een succesvol taalverwervingsproces is het belangrijk dat het leren van de taal zowel in theoretische als in praktische vorm wordt aangeboden. Een duaal traject is hiervoor een uitstekend middel. Een duaal traject is een traject waarbij taalonderwijs wordt gecombineerd met andere activiteiten. Duale trajecten hebben duidelijke voordelen en bevorderen een snellere integratie in de Nederlandse samenleving

In de afgelopen jaren heeft FOX AOB diverse duale trajecten gericht op sociale activering, arbeidsactivering en arbeidsbemiddeling ontwikkeld en met succes uitgevoerd. De duale trajecten van FOX AOB hebben een specifieke werkwijze. FOX AOB heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

 

FOX AOB heeft o.a. onderstaande duale trajecten ontwikkeld en uitgevoerd:

Project Taal op Maat

Het project Taal op Maat is een intensieve taaltraining in combinatie met sociale activering. Het project heeft een thematische aanpak. Door de themagerichte opzet krijgen de deelnemers een beter inzicht in de Nederlandse samenleving en worden zij aangezet tot het ontplooien van maatschappijgerichte activiteiten.

Project Taal op Maat Plus

Het project Taal op Maat plus is een duaal traject, dat bestaat uit een intensieve taaltraining in combinatie met een taal/werkstage. Het project is gericht op sociale activering. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen: intake, Nederlandse taaltraining, maatschappelijke orientatie, beroepenorientatie, taal/werkstage en coaching

Project Taal op Maatwerk

Het project Taal op Maatwerk is een duaal traject gericht op arbeidsactivering. Tijdens het traject worden de deelnemers intensief voorbereid op de arbeidsmarkt. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:  intake,  Nederlandse taaltraining,  beroepenorientatie, computervaardigheden, taal/werkstage en coaching.

Project Scholing en Maatwerk

Het project Scholing en Maatwerk is een duaal traject met taalleren, orientatie op de arbeidsmarkt en bemiddeling naar reguliere arbeid. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
Intake, Nederlandse taaltraining, Computervaardigheden, beroepenorientatie, maatschappelijke orientatie, taal/werkstage, bemiddeling naar arbeid en coaching.