header-object

Integratie

HET PROJECT SOCIALE REDZAAMHEID VOOR ALLOCHTONE VROUWEN

Sinds een aantal jaren is FOX AOB  (in samenwerking met het ID-College) uitvoerder van het educatieve project "Sociale Redzaamheid".
Een project in het kader van sociale redzaamheid. Het project richt zich op allochtone vrouwen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het project heeft inmiddels 70 deelneemsters (12 verschillende nationaliteiten) onderverdeeld in 6 groepen variërend van analfabeet tot gevorderd. Het project is voornamelijk gericht op het bevorderen van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving (zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de vrouwen). De analfabeten en laaggeletterden krijgen puur taalles aangeboden. Terwijl de overige groepen themagericht aan het verbeteren van de Nederlandse taal werken. Er worden diverse activiteiten ter bevordering van de integratie/participatie georganiseerd, zoals een milieucursus, museumbezoeken, boottochten, natuurwandeling etc.. In samenwerking met de bibliotheek Leidschendam-Voorburg worden er voorleesochtenden georganiseerd voor de peuters en kleuters en hun moeders.

Het project is voornamelijk gericht op het bevorderen van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving  (Zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de vrouwen). De lesfrequentie is 2x per week. Naast deze lessen kunnen de vrouwen deelnemen aan een cursus Digitale Vaardigheden. Tijdens de lesdagen is er kinderopvang aanwezig. De kinderopvang wordt gerund door vrijwilligers

PROJECT “OP WEG NAAR BUITEN"

 Het project “Op weg naar buiten is een initiatief van de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting Kleurwerk en FOX AOB. De uitvoerder van het project zijn FOX AOB en Stichting Kleurwerk. Het project “Op weg naar Buiten” wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. Het project “Op weg naar buiten” is een in-, door- en uitstroomproject waarin taal en participatie centraal staan. Het project richt zich op geïsoleerde allochtone vrouwen en mannen (uit de regio Haaglanden) die zich in een kwetsbare positie bevinden.
Uitgebreide informatie over het project “Op weg naar buiten”vindt u onder de kop “Stichting Kleurwerk” op deze website.