header-object

Opleidingen (2)

Training beroepenorientatie

De training beroepenorientatie is gericht op een algemene orientatie op de arbeidsmarkt. Door middel van deze training krijgt men een breder inzicht m.b.t. de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Nederlandse taaltrainingen

taaltraining1  FOX AOB heeft verschillende Nederlandse taaltrainingen voor diverse doelgroepen. FOX AOB biedt voor mensen die de Nederlandse taal machtig zijn (NT1) speciale (opfris)cursussen op het gebied van spelling en grammatica, schrijfcursussen, etc.  Voor anderstaligen (NT2) biedt FOX AOB Nederlandse taaltraining op verschillende niveaus varierend van analfabeet tot hoogopgeleiden.

FOX AOB werkt niet vanuit standaardtrainingen, maar levert maatwerk. De taaltrainingen van FOX AOB hebben een specifieke werkwijze. De te gebruiken lesmethode wordt afgestemd op de doelgroep en het niveau van de groep. FOX AOB maakt gebruik van erkende lesmethodes.

FOX AOB heeft o.a. het volgende cursusaanbod:

  • Nederlandse taaltraining (basis en gevorderd)
  • Taaltraining voor analfabeten
  • Taaltraining gericht op de werkvloer
  • Taaltraining ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • Taaltraining in combinatie met een taal/werkstage
  • Taaltraining voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld opvoeders)
  • Studiebegeleiding
  • Opfriscursus spelling en grammatica/schrijfcursussen
De taaltrainingen vinden plaats op individuele basis of in groepsverband. De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers. De keuze voor een individuele training of een training in groepsverband wordt bepaald door uw wensen of door praktische factoren. 
taaltraining2

Opleiding voor inburgeringsexamen

Op 1 januari 2007 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. Deze wet houdt in dat de inburgeraar per 1 januari 2007 verplicht is om een inburgeringsexamen af te leggen. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De inburgeraar zal voor dit examen moeten worden opgeleid. Zie voor meer informatie over "Inburgeren bij FOX AOB" het onderdeel INBURGEREN op deze website. Wilt u als inburgeraar of als gemeente, instelling meer weten over onze mogelijkheden dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via het contactformulier op deze website.

naar vorige pagina