header-object

Reintegratie 

Vanaf 1999 houdt FOX AOB zich bezig met reintegratie. FOX AOB biedt reintegratietrajecten voor zowel allochtone als autochtone uitkeringsgerechtigden. 

De specialisatie van FOX AOB is de doelgroep uitkeringsgerechtigden van allochtone afkomst varierend van laagopgeleiden tot hoogopgeleiden (op elke taalniveau). FOX AOB biedt voor deze doelgroep reintegratietrajecten in combinatie met (o.a.) Nederlandse taaltraining.

 

FOX AOB heeft de afgelopen jaren diverse reintegratieprojecten voor de doelgroep anderstalige uitkeringsgerechtigden ontwikkeld en verzorgd. FOX AOB heeft zodoende veel ervaring en expertise in huis. FOX AOB heeft met name veel kennis van diverse culturen. Onder het item duale trajecten op deze website vindt u meer informatie over deze duale trajecten. Uiteraard zijn deze projecten ook toe te passen op andere doelgroepen reintegratie

 

FOX AOB begeleidt mensen op projectbasis (groepsverband) of op individuele basis. 

Uit ervaring weten wij dat reintegratie van uitkeringsgerechtigden vraagt om persoonlijke aandacht en een individuele en intensieve begeleiding. FOX AOB is kleinschalig en levert op dit gebied maatwerk en kan daarom deze aandacht en begeleiding aan iedere client geven. FOX AOB gaat uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de client. 

Een individueel reintegratietraject van FOX AOB omvat de volgende onderdelen:

1. Intake en diagnose
2. Aanbodversterking
3. Bemiddeling/plaatsing
4. Nazorg

FOX AOB tracht ten alle tijde de kortste weg naar werk te realiseren. De duur van een traject is afhankelijk van de mogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemer en van de aanbodversterkende middelen die moeten worden toegepast, maar kan maximaal 18 maanden duren. 

In het kader van de nieuwe inburgeringwet biedt FOX AOB reintegratietrajecten aan in combinatie met een inburgeringtraject. 

Graag willen wij u in een geheel vrijblijvend gesprek nader informeren over onze mogelijkheden. 

Wij willen u wijzen op de sterke punten van FOX AOB:

  • Veel expertise door jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en individuele begeleiding
  • Maatwerk
  • Vaste contactpersoon
  • Eigen opleidingsmogelijkheden
  • Veel kennis van diverse culturen
  • Breed netwerk