header-object

Keurmerk

blikopwerk

Hoe tevreden zijn onze klanten?

Bekijk het

tevredenheidsonderzoek

Score=8.1

Inburgeren 


Wet Inburgering (WI)


Vanaf 1 januari 2007 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Per 1 januari 2013 zijn er veranderingen in deze wet. De wet inburgering is er voor mensen die geen Nederlands paspoort hebben en die in Nederland willen wonen en werken. Alle buitenlanders, buiten de EEG afkomstig, zijn verplicht een inburgeringsexamen af te leggen. Mensen die in moeten burgeren zijn inburgeringsplichtig. Om in te burgeren moet u een examen afleggen. Dit is het inburgeringsexamen.

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

 

De inburgeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inburgering. U moet dus zelf zorgen dat u voor het inburgeringsexamen slaagt. U kunt daarbij hulp krijgen van o.a.;

 

•    DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
•    Opleidingsinstituut (FOX AOB)

 

Wat verandert er per 1 januari 2013 in de Wet Inburgering ?

 

De belangrijkste verandering in de wet is dat inburgeringsplichtige vanaf 1 januari 2013 zelf het inburgeringstraject moeten regelen en betalen.

 

Moest u voor 1 januari 2013 beginnen met inburgeren ?

 

Dan geldt voor u de oude wet.

 

Moet u na 1 januari 2013 beginnen met inburgeren ?

 

Dan geldt voor u de nieuwe wet. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) informeert u over de inburgeringsplicht. Klik op onderstaande link voor meer informatie:

 

Wat is er veranderd ?

 

 

INBURGERINGSCURSUS BIJ FOX AOB

 

Om het inburgeringsexamen te halen moet u genoeg Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven en kennis hebben van de Nederlandse samenleving. Hiervoor zult u een opleiding moeten volgen. FOX AOB heeft een speciale opleiding gericht op het inburgeringsexamen;

 

•    U leert de Nederlandse taal
•    U leert hoe wij in Nederland met elkaar samenleven

 

Onder het thema OPLEIDING (links van deze bladzijde) kunt u meer lezen over een inburgeringsopleiding bij FOX AOB.

 


FOX AOB STAAT GARANT VOOR EEN GOEDE BEGELEIDING

 

Uiteraard komen er veel aspecten bij kijken om uiteindelijk toe te werken naar het inburgeringsexamen. FOX AOB biedt u een goede begeleiding bij het gehele traject richting het inburgeringsexamen. Vanaf de start (intake) tot het behalen van het diploma (examens). Het gaat niet alleen maar om het leertraject en het examen. FOX AOB helpt en begeleidt u ook bij het aanvragen van een lening, opstellen van een maatwerktraject, aanvragen van examens, nazorg, etc.

 


FOX AOB IS EEN GECERTIFICEERDE INSTELLING

 


Vanaf 2009 is FOX AOB gecertificeerd om inburgeringscursussen te geven. FOX AOB heeft hiervoor een keurmerk gekregen. Het Keurmerk houdt in dat de instelling goed georganiseerd is en een goede opleiding kan verzorgen. Het keurmerk wordt (elk jaar) gecontroleerd en georganiseerd door Stichting Blik op Werk. Doordat FOX AOB een gecertificeerde instelling is, kunt u via DUO een lening aanvragen. Voor meer informatie over het keurmerk zie de website  www.blikopwerk.nl

 

RESULTATEN FOX AOB

 

FOX AOB heeft goede resultaten met de inburgeringscursussen behaald. FOX AOB heeft van 2008 t/m 2011 diverse inburgeringscursussen verzorgd met een slagingspercentage van 100%. Daarnaast heeft FOX AOB in 2011 een tevredenheid van 9,1 gescoord. Via www.blikopwerk.nl kunt u de gegevens (tevredenheid, slagingspercentage, etc.) van FOX AOB bekijken.

 

ORIËNTEREND GESPREK

 

FOX AOB is graag bereid om in een geheel vrijblijvend gesprek een nadere uitleg te geven over het opleidingstraject, het inburgeringsexamen en wat wij voor u kunnen betekenen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u bellen met:
Marion de Vos, telefoonnummer: 070-3356149 / 06-51913065

 

U kunt ook via het contactformulier op deze website contact met ons opnemen.