header-object

Keurmerk

blikopwerk

Hoe tevreden zijn onze klanten?

Bekijk het

tevredenheidsonderzoek

Score=8.1

OPLEIDING VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN BIJ FOX AOB

FOX AOB verzorgt de opleiding tot het inburgeringsexamen. De opleiding bij FOX AOB bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Eerste intakegesprek
  • Intaketoets
  • Tweede gesprek
  • Opleidingstraject

Het opleidingstraject

Het opleidingstraject begint met een eerste intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van diverse onderdelen die van belang zijn om een maatwerktraining te kunnen samenstellen. Indien de inburgeraar een traject bij FOX AOB wenst, volgt er een intaketoets. Na de uitslag van de intaketoets geeft FOX AOB u in een tweede gesprek een advies over het te volgen opleidingstraject. In overleg met u wordt er een actieplan opgesteld.

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van uw startniveau. U krijgt het aantal noodzakelijke (studie)uren bij FOX AOB aangeboden. In deze uren wordt u begeleid door FOX AOB. De overige uren worden ingevuld door zelfstudie.


Het behalen van het inburgeringsexamen is de verantwoordelijkheid van de inburgeraar en zodoende wordt er ook veel zelfwerkzaamheid (zelfstudie) van de cursist verwacht. De duur van het traject wordt o.a. bepaald aan de hand van de intaketoets.


Locatie

De lessen vinden plaats op de cursuslocatie van FOX AOB aan de Fransstraat 16 te Voorburg. De lessen kunnen overdag of 's avonds plaatsvinden. De lesfrequentie is 3 dagdelen per week.

 


Cursuskosten en geld lenen bij DUO

U kunt zelf een keuze maken bij welke cursusinstelling u de inburgeringscursus gaat volgen. Een inburgeringscursus en het bijbehorende examen kosten geld. Hiervoor kunt u geld lenen. U kunt geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Inburgeringsplichtigen kunnen voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen een lening bij DUO aanvragen, ook als het gaat om NT2. Een lening kan ook aangevraagd worden door vreemdelingen uit de Europese Unie en Turkije. Er wordt onderscheid gemaakt tussen asielgerechtigden en andere inburgeringsplichtigen. De asielgerechtigden kunnen maximaal  €. 10.000,00 lenen en andere inburgeringsplichtigen kunnen tot maximaal €. 5000,00 lenen. Dit bedrag is afhankelijk van het inkomen.
Het verkrijgen van een lening kan alleen als u een opleiding volgt bij een door Blik op Werk (BOW) gecertificeerde instelling. FOX AOB heeft dit keurmerk en is gecertificeerd. Via onderstaande link kunt u meer informatie over geld lenen bij DUO verkrijgen: