header-object

Keurmerk

blikopwerk

Hoe tevreden zijn onze klanten?

Bekijk het

tevredenheidsonderzoek

Score=8.1

Voor wie

 

Gemeente

De gemeente heeft op het gebied van de Wet Inburgering vanaf 2013 nog een beperkte informerende, handhavende en faciliterende rol. Goede voorlichting en informatieverstrekking over de inhoud van de plicht, aanbieders van cursussen, financiële faciliteiten door de gemeenten is onontbeerlijk.


FOX AOB kan voor gemeenten passend maatwerk leveren op het gebied van opleidingen en duale trajecten in het kader van het inburgeringsexamen.
Enkele voorbeelden van duale trajecten richting het inburgeringsexamen:


•    Inburgeringscursus in combinatie met stage
•    Inburgeringscursus in combinatie met uitstroom naar arbeid of vrijwilligerswerk

 

De duale trajecten worden in groepsvorm (ca. max. 12 personen) aangeboden.

Voor Bedrijven

 

FOX AOB biedt voor bedrijven met buitenlandse medewerkers die het inburgeringsexamen moeten afleggen een (groeps)opleiding in de avonduren. De werknemers kunnen overdag bij het bedrijf werken en 's avonds de opleiding voor het inburgeringsexamen volgen.

 

FOX AOB is graag  bereid in een geheel vrijblijvend gesprek nadere informatie te geven over de mogelijkheden m.b.t. duale trajecten of groepsgewijze inburgeringscursussen voor bedrijven en gemeenten.Voor de inburgeraar


Iedereen die het inburgeringsexamen moet afleggen kan zich bij FOX AOB aanmelden voor een opleidingstraject. U kunt voor meer informatie over de opleiding en het inburgeringsexamen geheel vrijblijvend een afspraak maken.