header-object

STICHTING KLEURWERK

 

Stichting Kleurwerk is eind 2007 opgericht en is ontstaan vanuit FOX AOB. Stichting Kleurwerk heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.
kleurwerk-logo-small


Stichting Kleurwerk tracht haar doel te verwezenlijken door o.a.:

  • Het ontplooien van interculturele en maatschappelijke activiteiten.
  • Het ontplooien van activiteiten op het gebied van scholings- en werkgelegenheidsprojecten.