header-object

PROJECTEN                                                                             oranje-fonds-logo

PROJECT   "OP WEG NAAR BUITEN"

Het project “Op weg naar buiten is een initiatief van de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting Kleurwerk en FOX AOB. De uitvoerders van het project zijn FOX AOB en Stichting Kleurwerk. Het project “Op weg naar Buiten” wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.

Het project “Op weg naar buiten” is een in-, door- en uitstroomproject waarin taal en participatie centraal staan. Het project richt zich op geïsoleerde allochtone vrouwen en mannen (uit de regio Haaglanden) die zich in een kwetsbare positie bevinden. De doelgroep die wij willen bereiken leidt vaak een geïsoleerd bestaan. Daarom is in eerste instantie een persoonlijke en individuele benadering en begeleiding noodzakelijk. Door het inzetten van taalmaatjes zal in dit project een laagdrempelig en een persoonlijk contact ontstaan. Uit ervaring is gebleken dat dit een hele goede manier is om deze doelgroep effectief te bereiken. Het programma omvat in eerste instantie taalles voor vrouwen en mannen, met als doel zo vlot mogelijk deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Wij onderscheiden in het project 2 trajectonderdelen, waar een steeds groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemer:

  • Trajectonderdeel 1: taalles en activiteiten vanuit huis voor vrouwen (taalles thuis)
  • Trajectonderdeel 2: Taalles en activiteiten in de woonomgeving voor mannen  (taalles ingroepsverband op de locatie van FOX AOB)

Vrouwen en mannen kunnen instromen, doorstromen en uitstromen naar andere activiteiten/trajecten binnen en buiten dit project, zodra zij daar klaar voor zijn. Het project zal aansluiten op reguliere activiteiten van diverse instellingen. Gemiddeld zijn de deelnemers 1 tot 1,5 jaar onder de vleugels van het project. Afhankelijk van het niveau en de vorderingen van de deelnemers kunnen er stappen herhaald of overgeslagen worden. Dit project stimuleert de deelnemers hun eigen weg te kiezen.

 

PROJECTPERIODE

Het project is in januari 2010 van start gegaan. Het project heeft een looptijd van 3 jaar, t.w. van 2010 tot 2013.  Door middel van het project willen wij bewerkstelligen dat minimaal 10-12 vrouwen (eerste jaar), 20 vrouwen (2e en 3e jaar) en minimaal 10-12 mannen (per jaar) uit hun geïsoleerde thuissituatie hun weg naar buiten vinden.

 

INFORMATIEBROCHURE

Een uitgebreide informatiebrochure m.b.t. het project “Op weg naar Buiten” kunt u via de volgende link brochure downloaden.


AANMELDEN VOOR PROJECT OP WEG NAAR BUITEN

Wilt u zich aanmelden of wilt u iemand aanmelden voor het project “Op weg naar Buiten” of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marion de Vos, telefoonnummer 070-3356149 of
06-51913065. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contactformulier elders op deze website.

 

Excursie naar vlindertuin (2010)


Excursie mannen bij TU-Delft (2011)