header-object

Keurmerk

blikopwerk

Hoe tevreden zijn onze klanten?

Bekijk het

tevredenheidsonderzoek

Score=8.1

Voor wie ?

Voor wie?

FOX AOB wil graag haar netwerk uitbreiden en kennismaken met nieuwe opdrachtgevers.
Wij denken dat wij de ideale partner voor u zijn op het gebied van reintegratie en opleidingen. FOX AOB staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

De dienstverlening van FOX AOB is bestemd voor:

    Gemeenten
o    Reintegratie
o    Integratie
o    Opleidingen
o    Stagebegeleiding
o    Scholingstrajecten richting inburgeringsexamen

    Bedrijven
o    Opleidingen

    Particulieren
o    Opleidingen
o    Rentegratietrajecten
o    Trajecten richting inburgeringsexamen

    Reintegratiebureaus
o    Opleidingen
o    Stagebegeleiding

    Uitzendbureaus
o    Opleidingen