Stichting Kleurwerk

STICHTING KLEURWERK

Stichting Kleurwerk is eind 2007 opgericht en is ontstaan vanuit FOX AOB.
Stichting Kleurwerk heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van integratie van anderstaligen in de Nederlandse samenleving

Stichting Kleurwerk tracht haar doel te verwezenlijken door o.a.:

  • Het ontplooien van interculturele en maatschappelijke activiteiten.
  • Het ontplooien van activiteiten op het gebied van scholings- en werkgelegenheidsprojecten.

Stichting Kleurwerk heeft diverse succesvolle projecten in het kader van integratie uitgevoerd, zoals de Wereld Wijde Rok, het project Op weg naar Buiten (taalmaatjes project), Actief aan de Slag (begeleidingstraject naar (vrijwilligers)werk voor anderstaligen, etc. Stichting Kleurwerk heeft diverse jaren ook veel verschillende projecten op het gebied van buitenlandse catering uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld kookworkshops, het Eerlijk diner, etc.. Het meest recente project was het Taalcafé in de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Een zeer succesvol project, waarbij verschillende culturen dichter bij elkaar zijn gebracht.