Tarieven

KORT OVERZICHT OPLEDINGEN FOX AOB

Voor alle cursussen, die hieronder staan vermeld geldt het volgende:

– Elke cursus bestaat uit 2 dagdelen per week
– Tijdens, de door het Ministerie vastgestelde vakanties, is er geen les
– de lessen vinden overdag plaats (ochtend of middag)
– Elke les is 3 uur
– Er wordt gebruik gemaakt van erkende lesmethodes
– Elke cursus wordt door 2 docenten begeleid, ondersteunt door klassenassistenten en vrijwilligers


KOSTEN DIVERSE CURSUSSEN

ALFABETSISERINGSCURSUS

Bent u in uw eigen land niet naar school geweest ? Kunt u niet lezen en schrijven ? Dan begint u eerst met een alfabetiseringstraject. In het alfabetiseringstraject leert u lezen, schrijven, luisteren en spreken. In deze cursus leert u dus de basis van de Nederlandse taal. Nadat u gealfabetiseerd bent, kunt u verdergaan naar een inburgeringstraject.

Duur cursus:   300 lesuren
Kosten:          €. 3.750,00
Na afloop van de cursus wordt bepaald of de cursist nog verder moet gaan met een vervolgtraject alfabetisering of dat de cursist kan doorstromen naar een inburgeringscursus.

INBURGERINGSCURSUS A1-A2

Als u niveau A1 heeft, kunt u deelnemen aan de inburgeringscursus. Tijdens de inburgeringscursus wordt u opgeleid tot niveau A2. Het uiteindelijke niveau om inburgeringsexamen te doen. U leert tijdens de cursus spreken, lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast leert u veel over Nederland;  cultuur, politiek, gezondheid, etc. U wordt ook voorbereid op de inburgeringsexamens.

Duur cursus:   300 lesuren
Kosten:           €. 3.750,00
Na afloop van de cursus wordt bepaald of de cursist nog een verlenging van de inburgeringscursus nodig heeft of dat de cursist op kan gaan voor het inburgeringsexamen.

KORTE INBURGERINGSCURSUS VOOR HOGER OPGELEIDEN A1-A2

Als u hoger opgeleid bent en niveau A1 heeft,  kunt u deelnemen aan de korte inburgeringscursus. Tijdens de inburgeringscursus wordt u opgeleid tot niveau A2. Het uiteindelijke niveau om inburgeringsexamen te doen. U leert tijdens de cursus spreken, lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast leert u veel over Nederland;  cultuur, politiek, gezondheid, etc. U wordt ook voorbereid op de inburgeringsexamens.

Duur cursus:   150 lesuren
Kosten:           €. 2.600,00

CURSUS NIVEAUVERHOGING A2-B1

Als u niveau A2 heeft, kunt u deelnemen aan de cursus niveauverhoging A2-B1. Deze cursus kan een vervolgtraject zijn voor een cursist die de inburgeringscursus heeft afgerond. Tijdens deze cursus wordt u voorbereid op het Staatsexamen programma 1. Om deel te nemen aan het Staatsexamen is het advies om na deze cursus een korte examentraining te volgen.

Duur cursus:     162 lesuren
Kosten:           €. 1.995,00

STAATSEXAMEN PROGRAMMA 1

Als u niveau A2 heeft, kunt u deelnemen aan de cursus Staatsexamen (programma 1). Tijdens deze cursus wordt u voorbereid op het Staatsexamen. Met het diploma Staatsexamen kunt u doorstromen naar een MBO-opleiding. De examenonderdelen van het Staatsexamen zijn:

– Lezen
– Luisteren
– Spreken
– Schrijven
– KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij)

Duur en kosten van de opleiding worden nader bepaald.

ONA

Het onderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) is sinds 2015 een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. ONA geeft u inzicht op de Nederlandse arbeidsmarkt. U maakt een portfolio. Voor het portfolio gaat u onderzoeken wat uw wensberoep is, wat uw kwaliteiten en eigenschappen zijn, u maakt een C.V., u schrijft een sollicitatiebrief en u gaat op zoek naar geschikte vacatures. Wij begeleiden u tijdens de ONA cursus met het samenstellen van het portfolio.  U kunt aan deze cursus deelnemen als u niveau A1-A2 heeft.

Duur:  3 maanden
Kosten: €. 1.195,00