Nederlandse Taaltrainingen

FOX AOB heeft verschillende soorten Nederlandse taaltrainingen voor diverse doelgroepen. FOX AOB biedt Nederlandse taaltraining op verschillende niveaus variërend van analfabeet tot hoogopgeleid.


FOX AOB werkt niet vanuit standaardtrainingen, maar levert maatwerk. De taaltrainingen van FOX AOB hebben een specifieke werkwijze. De te gebruiken lesmethode wordt afgestemd op de doelgroep en het niveau van de groep. FOX AOB maakt gebruik van erkende lesmethodes.

FOX AOB heeft o.a. het volgende cursusaanbod:

  • Nederlandse taaltraining (basis en gevorderd)
  • Taaltraining voor analfabeten
  • Taaltraining gericht op de werkvloer
  • Taaltraining ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • Taaltraining in combinatie met een taal/werkstage
  • Opfriscursus spelling en grammatica/schrijfcursussen


De taaltrainingen vinden plaats op individuele basis of in groepsverband. De groepen bestaan uit maximaal 10 – 15 deelnemers. De keuze voor een individuele training of een training in groepsverband wordt bepaald door uw wensen of door praktische factoren. 
Op aanvraag is er een informatiebrochure beschikbaar.
Opleiding tot het inburgeringsexamen

Op 1 januari 2007 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. Deze wet houdt in dat de inburgeraar per 1 januari 2007 verplicht is om een inburgeringsexamen af te leggen.
Zie voor meer informatie over Inburgeren bij FOX AOB onder de pagina INBURGEREN op deze website. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via het contactformulier op deze website.