Nederlandse Taaltrainingen

FOX TAAL heeft verschillende soorten Nederlandse taaltrainingen voor diverse doelgroepen. FOX TAAL biedt Nederlandse taaltraining op verschillende niveaus variërend van analfabeet tot hoogopgeleid.


FOX TAAL werkt niet vanuit standaardtrainingen, maar levert maatwerk. De taaltrainingen van FOX TAAL hebben een specifieke werkwijze. De te gebruiken lesmethode wordt afgestemd op de doelgroep en het niveau van de groep. FOX TAAL maakt gebruik van erkende lesmethodes.

FOX TAAL heeft o.a. het volgende cursusaanbod:

  • Nederlandse taaltraining (basis en gevorderd)
  • Taaltraining voor analfabeten
  • Taaltraining gericht op de werkvloer
  • Taaltraining ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • Taaltraining in combinatie met een taal/werkstage
  • Opfriscursus spelling en grammatica/schrijfcursussen


De taaltrainingen vinden plaats op individuele basis of in groepsverband. De groepen bestaan uit maximaal 10 – 15 deelnemers. De keuze voor een individuele training of een training in groepsverband wordt bepaald door uw wensen of door praktische factoren. 
Op aanvraag is er een informatiebrochure beschikbaar.